Praktische Informatie

Kunstreizen

De rol van Uit de Kunst, Saskia Goddijn

De reisprogramma’s van Uit de Kunst zijn unieke en persoonlijke programma’s die, al dan niet in samenwerking met deskundige collega’s worden samengesteld door Saskia Goddijn. De reizen worden begeleid door Saskia Goddijn, vaak vormen deskundige insiders (gidsen) ter plekke een waardevolle aanvulling.

Reisorganisatie

De praktische organisatie van de reis (vlucht/ bus/ hotels/diverse reserveringen is in handen van een reisorganisatie (bij het specifieke reisprogramma vermeld) die aangesloten is bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Dat betekent dat de reiziger ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Men meldt zich voor een reis aan door gegevens door te geven aan Uit de Kunst, Saskia Goddijn, maar de formele boeking vindt plaats bij de echte reisorganisatie. De reisorganisatie zorgt voor verdere administratieve afhandeling, bevestiging, facturering en verzorgt ook een onverhoopte annulering. De reis- en annuleringsvoorwaarden worden kenbaar gemaakt op de bevestiging die door de reisorganisatie verzonden wordt.  Het honorarium van bedenker en begeleider Saskia Goddijn en de kosten van zaken zoals vervoer, verblijf en zaken in de reisbeschrijving vermeld onder de kop inclusief, maken deel uit van de uiteindelijke reissom zoals die door de reisorganisatie geïnd wordt.

Je kunt je zich direct voor een reis aanmelden. Kijk bij de reis waaraan je deel wilt nemen en klik op “Aanmelden”. Vul het formulier in en klik op Verzenden. De aanmelding wordt doorgegeven aan de reisorganisatie, die de reis boekt, bevestigt en factureert.

Ja, voor iedere persoon moeten bepaalde gegevens apart ingevuld worden. Zie aanmeldingsformulier. Als de reisgenoot niet op hetzelfde adres woont als de hoofdboeker, kan het adres van de reisgenoot ingevuld worden, zodat hij/ zij de eigen reisbescheiden ontvangt.

In de reisbeschrijving staat de uiterlijke inschrijfdatum vermeld onder Praktische Zaken. Na die datum is inschrijving om logistieke en administratieve redenen niet meer mogelijk. Let op: reizen van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden vergroot de kans op plaatsing!

Reisbescheiden, met name vliegtickets zijn officiële documenten. Fouten kunnen ertoe leiden dat je niet mee mag reizen! De juistheid van de verstrekte gegevens op bevestiging en tickets zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger. Op de bevestiging en factuur staan de persoonsgegevens vermeld. Controleer deze gegevens goed en geef eventuele onjuistheden door. Deze gegevens komen namelijk ook op het ticket te staan. Als je je ticket hebt ontvangen, is een wijziging geen aanpassing van de gegevens meer, maar een wijziging van de reisovereenkomst. Hieraan zijn, als het al mogelijk is, kosten verbonden.

Als je je voor een reis aanmeldt voor een reis, worden de gegevens meteen doorgegeven aan de reisorganisatie, waarna verzending van de bevestiging en tevens factuur van die reisorganisatie volgt. Vaak moet er een aanbetaling gedaan worden (meestal 25 procent van de totaalsom), binnen 10 dagen na de factuurdatum. Het restantbedrag moet uiterlijk zes weken voor vertrek overgemaakt worden. Boek je een reis die binnen vier weken vertrekt? Dan moet het totaalbedrag in een keer overgemaakt worden.

Indien nodig en relevant ontvang je reisbescheiden en overige relevante informatie ongeveer 10 dagen voor vertrek. In ieder geval worden eventuele reisbescheiden pas toegestuurd, nadat de volledige reissom is betaald.

Voor deelname aan onze reizen is het noodzakelijk dat je over een goede geestelijke en lichamelijke conditie beschikt en dat je zelfstandig kunt denken en reizen of samen met iemand reist die de eventuele nodige persoonlijke zorg op zich kan nemen. We maken geen barre voettochten, maar verkennen bepaalde bestemmingen wel te voet. Houd er rekening mee dat het groepsbelang en de uitvoering van het programma voorop staan en dat een zeker aanpassingsvermogen en flexibiliteit het reisgenot verhogen.

Indien voor aanvang van de reis toch nog een plaats beschikbaar komt, nemen wij hierover per e-mail contact op. Bij overrompelende belangstelling en indien mogelijk wordt soms besloten een tweede reis te organiseren.

Uiterlijk 2 weken na de uiterlijke inschrijfdatum.

Als je een reis boekt, is deze boeking definitief. Als je zelf de reis annuleert, gelden er annuleringsvoorwaarden. Dit betekent dat de annulering niet kosteloos is. De annuleringsvoorwaarden tref je aan in de bevestiging van de reisorganisatie. Je dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.

Als je genoodzaakt bent de reis te annuleren, dan kunt je dit telefonisch melden bij Uit de Kunst. Daarna moet de annulering nog schriftelijk (aangetekend) bevestigd worden. De annuleringsvoorwaarden worden tegelijk met de reserveringsbevestiging toegestuurd. Indien er een overeenkomst wordt geannuleerd bent je altijd de administratiekosten van € 20,- p.p. verschuldigd.

Een annuleringsverzekering is aan te raden, maar nooit verplicht. Meestal is het mogelijk om via de reisorganisatie een annuleringsverzekering af te sluiten. Reken op een premiebedrag voor een annuleringsverzekering van rond 5,5 % van de totale reissom (exclusief 21% assurantiebelasting over de verzekering en exclusief poliskosten, rond € 4,50).

De annuleringsvoorwaarden hangen af van de reisorganisatie waarmee Uit de Kunst bij een specifieke reis samenwerkt. Reken minimaal op termijnen en bedragen zoals hieronder vermeld:

  • bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek de aanbetaling: 25%
  • vanaf 42 dagen tot 30 dagen voor de dag van vertrek 40%
  • vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor de dag van vertrek 75%

vanaf 7 dagen voor vertrek 100%

Herroeping bij online aanmelding

Vanwege de wet Koop op afstand heb je tot 14 dagen na inzending van het digitale aanmeldingsformulier bedenktijd. Mocht je hoopt binnen deze termijn willen afzien van deelname aan de reis, dan dien je ons dit schriftelijk te laten weten (per mail). In dat geval worden geen annuleringskosten gerekend, alleen de administratiekosten van € 20,00 ben je in dat geval kwijt. Indien er meer dan twee weken tijd zit tussen de aanmelding en de afmelding gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven, in de bevestiging en factuur beschreven.

Annulering door Uit de Kunst & de reisorganisatie

Wij behouden ons het recht voor een reis te annuleren. Uit de Kunst maakt eventuele annuleringen van een reis ruim op tijd en uiterlijk een maand (maar vaak eerder) voor de geplande vertrekdatum bekend. Bij een annulering door ons, zijn wij tot niets meer verplicht dan tot het terugbetalen van de gestorte deelnemersgelden en de administratiekosten. Als Uit de Kunst een reis annuleert, krijg je vanzelfsprekend de hele reissom onmiddellijk teruggestort.

We behouden ons het recht voor om de reissom aan te passen bij heffingen zoals bv. brandstoftoeslag. Ook tarieven voor o.a. luchthavenbelasting kunnen tussentijds gewijzigd worden. Aangezien een reisorganisatie hier geen invloed op heeft, zijn wij genoodzaakt eventuele prijsverhogingen door te berekenen aan de deelnemers.

Kennelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook voorkomend in de reisbrochure, advertenties, brieven of bevestigingen binden Uit de Kunst en de reisorganisatie niet.

In gevallen waarin deze beknopte reisvoorwaarden niet voorzien, zal de reisorganisator zich houden aan de reisvoorwaarden zoals deze in de reisbranche worden gehanteerd en opgesteld.

Cursussen

Ga naar het cursusoverzicht en kies uw gewenste cursus, op de cursuspagina staat een aanmeldingsknop.

Bij iedere cursus is een uiterste aanmelddatum vermeld. Na die datum is inschrijving en betaling om logistieke en administratieve redenen niet meer mogelijk.

Let op: cursussen van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden en betalen vergroot de kans op plaatsing!

Indien voor aanvang van de cursus plaats beschikbaar komt, nemen wij hierover per e-mail contact op. Als dat niet lukt, zien we je graag bij een andere cursus!

Ja. Vergeet niet het aantal personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend e-mailadres en telefoonnummer).

Betaling vindt plaats door het cursusgeld zoals vermeld in de programmatekst onder Praktische Zaken over te maken op bankrekeningnummer (iban) NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. Goddijn te Groningen, o.v.v. cursusnaam en locatie

Nee. Let op! Je wordt bij een cursus geplaatst als de betaling gedaan is en cursussen van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt. Na de uiterlijke inschrijfdatum is aanmelding en betaling niet meer mogelijk.

De cursussen van Uit de Kunst gaan eigenlijk altijd wel door. Daarom sturen we geen apart bericht meer nadat je de bevestiging van aanmelding heeft ontvangen: geen bericht is altijd goed bericht. Als de cursus onverhoopt toch niet doorgaat, ontvang je hierover ruim op tijd (kort na de uiterlijke inschrijfdatum) bericht.

De cursussen in Drachten worden gegeven in

Het Adverium in Drachten

Lavendelheide 21, Drachten
Telefoon: 088 – 0200 300
E-mail: info@adverium.nl

Bereikbaarheid

Het Adverium is te vinden aan het klaverblad Drachten en goed bereikbaar vanuit de richtingen Groningen (A7), Heerenveen (A7), Leeuwarden (N31) en Oosterwolde (N381).

Het Adverium heeft een eigen parkeerterrein waar meer dan 200 auto’s gratis geparkeerd kunnen worden.

Een bushalte is op nog geen 100 meter afstand

De cursussen in Groningen worden gegeven in

Humanistisch Centrum Groningen (dit is níét het Logegebouw op de hoek!)
W.A. Scholtenstraat 2, Groningen

Bereikbaarheid

Het Humanistisch Centrum bevindt zich op loopafstand (ca. 5 min.) van de Grote Markt in Groningen. Vele bussen stoppen op de Grote Markt, sommige bussen ook zeer nabij het Humanistisch Centrum. Parkeren kan o.a. in de parkeergarage op het Boterdiep.

Nee. Je mag de cursus wel met iemand anders delen; d.w.z.: je bij afwezigheid laten vervangen door iemand anders.

Nee. Vanaf de aanvangsdatum van de cursus is annulering van de cursus of een deel van de cursus niet meer mogelijk. Je mag je bij afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen.

Annulering door cursist

Annulering dient altijd per e-mail te gebeuren. De bevestigen van de annulering gebeurt ook per e-mail. Bij aanmelding voor de cursus teken je voor akkoord met de (annulerings-) voorwaarden.

  • Tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus: € 20,- administratiekosten
  • Vanaf 3 weken voor de aanvangsdatum t/m 7 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus: 50% van de cursuskosten.
  • 7 dagen voor aanvang tot de dag vóór aanvang van de cursus: 100%.
  • Vanaf de aanvangsdatum van de cursus is annulering niet meer mogelijk, je kunt je bij afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen.

Annulering door Uit de Kunst

De cursussen van Uit de Kunst gaan eigenlijk altijd wel door. Zonder bericht gaat de cursus door.

Mocht een cursus onverhoopt toch geannuleerd worden, ontvangt u daar je daar ruim op tijd (kort na de uiterlijke inschrijfdatum) bericht van en wordt het cursusgeld z.s.m. teruggestort.

Mocht een les om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan (bijvoorbeeld wegens ziekte van de docente), ontvang je z.s.m. per e-mailbericht. Er wordt een inhaal-les aangeboden.

Mocht een cursus vroegtijdig moeten worden afgebroken, dan bieden wij restitutie op basis van het aantal gederfde colleges.